“ສາລະໜ້າຮູ້“ ວິທີພື້ນບ້ານ

1. ທ່ານໃດມັກມີອາການ: ທ້ອງຜູກ ຍ້ອນອາຫານບໍ່ຍ່ອຍດີ ໃຫ້ກິນໝາກຫຸ່ງ ຫຼື ໝາກນັດ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00292/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00292.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

2. ທ່ານໃດມັກມີອາການ: ທ້ອງຈຸກສຽບແໜ້ນ, ແສບຮ້ອນ ຫຼື ປັ່ນປ່ວນໃນກະເພາະອາຫານໃຫ້ເຮັດຄື: ເອົາຂີງມາ ປະມານເຄິ່ງກິໂລລ້າງໃຫ້ສະອາດ ບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ, ມາຕົ້ມໃສ່ນ້ຳປະມານ 3ລິດ, ປະໃຫ້ຟົດ 20 ນາທີ, ເວລລາຈະດື່ມໃຫ້ຖອກໃສ່ຈອກເຕີມນ້ຳຕານໃສ່ນຳ ດື່ມຕາງນ້ຳຊາເລີຍ ຮັບຮອງໄດ້ຜົນດີ, ບາງທີອາດຈະເອົານ້ຳກ້ອນໃສ່ນຳກໍ່ໄດ້ ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຊ່ວຍແກ້ການຊາດນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈສົດຊື່ນ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00067/1/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00067.jpg&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

3. ວິທີແກ້ຂີ້ກາກຂີ້ເຮື້ອນ ແມ່ນ: ໃຫ້ເອົາຫົວຜັກທຽມມາທຸບແລ້ວທາຫຼັງອາບນ້ຳທຸກຄັ້ງ ຫຼື ຖ້າໝາເປັນແມ່ນເອົາໜໍ່ໄມ້ສົ້ມມາທາ ຈະເຊົາເອງ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00322/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00322.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

4. ເມື່ອມືຖືກໝາກເຜັດແລ້ວແສບຮ້ອນໃຫ້ໄປຈຸ່ມນ້ຳເຂົ້າມ່າ(ນ້ຳມວກ) ຈະເຊົາເອງ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00226/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00226.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

5. ເມື່ອເປັນໄອມີຂີ້ກະເທິ ໃຫ້ເອົາໝາກແຄ້ງຂົມມາຈ້ຳແຈ່ວກິນ ຈະເຊົາ.ຫຼືເອົາໝາກນາວມາປາດບາງໆຈ້ຳເກືອກິນກໍ່ເຊົາດີ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00209/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00209.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

6. ເມື່ອກິນເຜັດຈົນຂີ້ມູກຍ້ອຍ, ນ້ຳຕາໄຫຼຍ້ອຍ ໃຫ້ອົມເກືອໃສ່ຈະດີ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00284/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00284.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

7. ສົ້ນຕີນແຕກໃຫ້ເອົາເປືອກໝາກນາວທາງໃນທີ່ບີບນ້ຳອອກແລ້ວນັ້ນມາທາ ຫຼື ເປືອກໝາກກ້ວຍເອົາທາງໃນມາທາກໍ່ໄດ້.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00405/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00405.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

8. ເມື່ອມີແມງໄມ້ເຂົ້າຫູໃຫ້ເອົາທໍ່ດູດ ຫຼື ຖ້າບໍ່ມີທໍ່ດູດໃຫ້ເອົາເຈ້ຍມາພັນເປັນທໍ່ ແລ້ວມາຈຸ່ມລົງໃສ່ນ້ຳນ້ຳມັນພືດ ຫຼື ນ້ຳມັນໝູ ນ້ອຍໜຶ່ງຢອດໃສ່ຫູບ່ອນມີແມງໄມ້ເຂົ້າ ບໍ່ພໍທໍ່ໃດ ແມງແມງກໍ່ຢຸດເຄື່ອນໄຫວ, ຫຼັງຈາກນນັ້ນໃຫ້ງ່ຽງຫູເອົານ້ຳມັນອອກພ້ອມແມງໄມ້ ແລ້ວ ເອົາສຳລີ ແຍ່ໝູນທຳຄວາມສະອາດຮູຫູ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00217/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00217.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

9. ແກ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຊ້ຳໃນ, ຮ້ອນໃນ ດ້ວຍຜັກໜອກ ເອົາມາຕົ້ມໃສ່ນ້ຳ ຟົດພໍປະມານແລ້ວປົງລົງ ເອົາເກືອ ແລະ ນ້ຳຕານໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ກິນທຸກມື້ ຈະມີອາການດີຂື້ນ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00246/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00246.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

10. ປວດເຂົ່າ ປວດກ້າມຊີ້ນໃຫ້ເອົາຫວ້ານຫາງຊົນມາຂາງໄຟໃຫ້ອອ່ນນນຸ້ມແລ້ວເອົາມາພັນບ່ອນທີ່ປວດເລື້ອຍໆ ຈະບັນເທົາລົງເລື້ອຍໆຈົນດີ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00189/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00189.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

11. ຢາອາຍຸວັນນະສຳລັບທຸກທ່ານ: ເອົາເຄືອເຂົາຮໍມາຕັດເປັນທ່ອນປະມານ 2 ຂໍ້ມື ມາແຊ່ນ້ຳເຜິ້ງສົດປະມານ1ເດືອນແລ້ວກິນກ່ອນນອນທຸກຄືນ ຄືນລະ2 ທ່ອນ ຄ້ຽວຍ້ຳ ກິນ ແລ້ວຕາມດ້ວຍດື່ມນ້ຳ, ຢານີ້ເຮັດໃຫ້ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບພະຍາດຕ່າງໆດີ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00208/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00208.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

12. ແກ້ເຈັບຄໍຮ້ອນໃນດ້ວຍໝາກຖົ່ວຂຽວ: ເອົາໝາກຖົ່ວຂຽວ1ກິໂລແຊ່ນ້ຳ, ລ້າງໃຫ້ສະອາດ, ນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກ, ໃສ່ເກືອຢິບ1: ແລ້ວເອົານ້ຳຕົ້ມນັ້ນມາດື່ມຕາງນ້ຳ, ປະມານ 2-3 ມື້ອາການເຈັບກໍ່ຫາຍດີ. ສວ່ນໝາກຖົ່ວຂຽວທີ່ຕົ້ມແລ້ວເອົາໄປຕົ້ມຫວານຕໍ່ໄດ້.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00336/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00336.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

13. ແກ້ໄຍແມງມຸມເຂົ້າຕາ: ໃຫ້ເອົາເຫຼົ້າຂາວເຍັ້ນໃສ່ຖ້ວຍ, ເອົາທໍ່ດູດມາ, ແລ້ວເອົາຜ້າຫົ່ມມາປົກຄຸມຕົວ ນັ່ງຢູ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົ້ມໜ້າລົງໃສ່ທໍ່ເຫຼົ້າ, ໃຊ້ທໍ່ດູດເປົ່ານ້ຳເຫຼົ້າໃນຖ້ວຍ ໃຫ້ເປັນຄື້ນຟອງ ມືນຕາໃສ່ອາຍເຫຼົ້າ ອາຍເຫຼົ້າຈະມາເຂົ້າຫູ, ເຂົ້າຕາຜູ້ເປົ່າ 3-4 ນາທີຈິ່ງຢຸດ, ປະຕິບັດແນວນີ້ ມື້ລະ 3-4 ຄັ້ງ ອາການປວດຕາຈະຫຼຸດລົງຈົນຫາຍດີ.
<br><a href=”http://www.spicecomments.com/flowers/00306/2/”><img src=”http://img.spicecomments.com/flowers/00306.gif&#8221; border=”0″ alt=”Flowers”></a><br><b><a href=”http://www.spicecomments.com/”>Flowers Comments</a></b><br><br>

14. ເຄັດລັບໃຫ້ແຂ້ວຂາວທົນທານແຂງແຮງ: ໃຫ້ເອົາຫີນສົ້ມກັບເກືອຢ່າງລະເທົ່າໆກັນຕຳປົນກັນໃຫ້ແດກລະອຽດ, ສີແຂ້ວທຸກເຊົ້າ ອົມໄວ້ 2-3 ນາທີ ຈິ່ງບ້ວນນ້ຳອອກ ວິທີນີ້ແຂ້ວບໍ່ຜຸ, ບໍ່ປວດ, ຂາວແຂງແຮງ, ທ່ານໃດເຈັບແຂ້ວນຳວິທີນີ້ໄປໃຊ້ກໍ່ດີ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s